Cách tính chọn công suất máy nén khí

Để tính chọn công suất máy nén khí thường làm theo các bước sau:

  • Tính tổng công suất tiêu thụ khí của các thiết bị khí nén. Lưu lượng khí tiêu thụ cho từng thiết bị thường được ghi trên thiết bị sử dụng. Tương tự công suất tiêu thụ của các thiết bị điện. Hoặc liên hệ để có bảng nhu cầu khí cho các loại thiết bị tham khảo.

Công suất tổng ( m3/min) = công suất thiết bị 1 + công suất thiết bị 2+ …

  • Nhân 1.2 hệ số tổn thất đường ống.
  • Nhân hệ số THỜI GIAN CÁC THIẾT BỊ KHÍ HOẠT ĐỘNG. Ví dụ trong 1 giờ dùng 30 phút thì hệ số là 0.5. Đây là thông số khó xác định chính xác tuyệt đối, tính toàn thời gian thì chọn máy quá lớn, tính ít thì không đủ khí.

Lưu lượng máy nén khí = công suất ( m3/min) x 1.2 x hệ số thời gian.

  • Tra catalogue máy nén khí fusheng để chọn loại máy có lưu lượng và công suất theo nhu cầu hoặc liên hệ MÁY NÉN KHÍ ĐÀ NẴNG để được tư vấn.

may-khi-nen-trong-san-xuat-oto

Hỗ trợ tính chọn công suất máy nén khí

Liên hệ tư vấn máy nén khí

Tags: tinh chon cong suat may nen khi fusheng, tinh chon luu luong cho he thong khi nen, ap dung cho ca may nen khi truc vit và may nen khi piston…