Tính chọn bình chứa khí

Công thức:

                 V=T x [ ( C / P1 + P0 ) – ( C / P2 + P0 ) ]

 

V: Dung tích bình trong công thức tính chọn bình chứa khí

T: Thời gian của chu kỳ tải-không tải (phút)

P1: Áp suất thấp của bình chứa khí (kg/cm2G)

P2: Áp suất cao của bình chứa khí (kg/cm2G)

P0: Áp suất khí quyển (kg/cm2A)

C: Lưu lượng khí

( Ví dụ công thức tính loại SA-4100WII )

Trong trường hợp chu kỳ tải là 2 phút, áp suất thấp nhất của hệ thống được yêu cầu là 5.0 kg/cm2G.

V=2x[(14/5+1.0033)-(14/7+1.033)]=1.15m3

tính chọn bình chứa khí

 

( Nguồn: Tài liệu hướng dẫn sử dung máy nén khí trục vít fusheng)

Liên hệ Máy nén khí fusheng Đà Nẵng để biết thêm chi tiết về bình chứa khí và máy nén khí, máy nén khí fusheng ( taiwan), báo giá máy nén khí, bình chứa khí nén …

liên hệ tư vấn máy nén khí

 

 

 

Tags: tính chọn bình chứa khí, tinh chon binh chua khi, tính toán bình chứa khí, bình tích áp, bình chứa khí nén, bình chịu áp lực fusheng, công thức tính chon bình chứa khí nén