Tắt / mở máy nén khí ( hdsd may nen khi fusheng).

a. Ðiều khiển gần (máy nén khí fusheng cài đặt ở chế độ điều khiển gần).

Khi ở chế độ điều khiển gần, chế độ điều khiển xa không có hiệu lực nhưng có thể tắt máy được.

Khi bộ phận điều khiển được cấp điện, đèn nguồn và đèn OFF sẽ sáng lên. Và màn hình sẽ thể hiện chế độ OFF của máy nén khí và trạng thái thực tế của máy như thời gian chạy máy, nhiệt độ và áp suất xả.

Nhấn phím ON, đèn báo ON sẽ sáng lên và OFF sẽ tắt đi. Máy nén khí sẽ được khởi động, hai contactor M và S trong tủ điện sẽ đóng lại. Động cơ chính sẽ hoạt động ở chế độ sao. Sau 6 giây, động cơ chính sẽ chuyển sang hoạt động ở chế độ tam giác. 3 giây sau đó van điện từ xả có điện và máy nén khí sẽ hoạt động có tải.

Nhấn phím OFF, đèn ON sẽ tắt và đèn OFF sẽ sáng lên. Van điện từ xả sẽ mất điện. Sau khoảng thời gian xác định, máy nén khí sẽ ngừng hoạt động.

b. Ðiều khiển xa (may nen khi cài đặt ở chế độ điều khiển xa).

Trong chế độ điều khiển xa, chế độ điều khiển gần không có hiệu lực nhưng có thể tắt máy được.

bang dieu khien may nen khi fusheng

Bang dieu khien may nen khi fusheng

Liên hệ để được tư vấn thêm:

lien he may nen khi fusheng

lien he mua may nen khi fusheng

( Nguồn: huong dan su dung may khi nen fusheng)

Tags: huong dan su dung may nen khi, huong dan su dung may khi nen, hdsd máy khí nén, hdsd máy nén hơi