Giới thiệu bảng điều khiển máy nén khí FUSHENG ( HDSD may nen khi fusheng)

Bảng điều khiển máy nén khí fusheng bao gồm các đèn báo lỗi, các nút hoạt động và màn hình hiển thị. Các nút hoạt động bao gồm nút Start/Stop, tắt khẩn cấp (Emergency button) và 4 phím chức năng F1~F4. Tất cả các thông số hoạt động của máy nén khí fusheng đều có thể được cài đặt với 4 phím chức năng này.

      a. Khởi động máy nén khí( nút xanh nhỏ)

Khởi động máy nén khí khi không có lỗi và máy chuyển sang chế độ hoạt động từ chế độ Stop. Khi phím này được kích hoạt, đèn báo ở trên nó sẽ liên tục sáng.

      b. Ngừng hoạt động máy nén khí ( nút đỏ nhỏ)

Ngừng hoạt động máy nén khí. Khi phím này được kích hoạt, đèn báo ở trên nó sẽ liên tục sáng.

       c. Chức năng phím F1 trên máy nén khí trục vít Fusheng

Phím này là phím thứ nhất từ trên xuống bên phải màn hình hiển thị, được sử dụng để mở các chức năng tương ứng. Nếu bản chọn tương ứng là “enquiry”, nhấn nút này để vào trang bên trong.

       d. Chức năng phím F2 trên máy Fusheng

Phím này là phím thứ hai từ trên xuống bên phải màn hình hiển thị, được sử dụng để mở các chức năng tương ứng. Nếu bản chọn tương ứng là “System”, nhấn nút này để vào trang bên trong.

       e. Chức năng phím F3 trên máy trục vít FUSHENG

Phím này là phím thứ ba từ trên xuống bên phải màn hình hiển thị, được sử dụng để mở các chức năng tương ứng. Nếu bản chọn tương ứng là “Parameter”, nhấn nút này để vào trang bên trong.

      f. Chức năng phím F4

Phím này là phím thứ tư từ trên xuống bên phải màn hình hiển thị, được sử dụng để mở các chức năng tương ứng, tên là “Return”. Nhấn nút này để quay về trang trước đó (nếu không hiển thị “Return” tức là bạn đang ở trang đầu tiên) .

        g. Nút tắt khẩn cấp máy nén khí

Nhấn nút này trong trường hợp khẩn cấp hoặc khi không cho phép khởi động máy. Khi phím “Start” được nhấn ở thời điểm này thì cũng không có tác dụng.

hdsd may nen khi fusheng

Bang dieu khien may nen khi fusheng

 

(Nguon: Sach huong dan su dung may nen khi fusheng SA55 – 90)

lien he may nen khi fusheng

Lien he tu van ky thuat may nen khi fusheng

Xem bài: ” Hoạt động của bang điều khiển máy nén khí fusheng”

Tags: HDSD may nen khi, huong dan su dung ( hdsd) may nen khi fusheng, bang dieu khien may nen khi fusheng