Thiết kế hệ thống khí nén:

Một hệ thống cung cấp khí nén thường gồm các thiết bị chính sau

  1. Máy nén khí ( Air Compressors)
  2. Máy sấy khô khí nén( Air Dryer)
  3. Bình chứa khí ( Air Receiver)
  4. Lọc thô, lọc tinh ( Air Filter)
Thiet-ke-he-thong-khi-nen

Sơ đồ hệ thống cung cấp khí nén

 

 

( Nguồn: internet)

Tags: thiet ke he thong khi nen, thiết kế trạm cung cấp khí nén, thiet ke tram cung cap khi nen